Jonas, de vriend van de vis

door abubakkernl

Gebaseerd op de soera’s Joenoes (10:98-100), Al Anbija (21:87-88), As-Safaat (37:139-148) en Al Kalam (68:48-50)

En de heer van de vis, toen hij boos wegging en dacht dat Wij hem niet zouden tegenhouden. En Jonas behoorde zeker tot Gods boodschappers. Hij liep weg naar het schip omdat hij bang was voor de slechtheid van zijn volk. Toen het schip bijna verging, lootte hij met de mensen die op het schip waren, en hij was een van degenen die eruit werd gegooid. Toen nam de vis hem in zijn bek, zolang hij niet wilde doen wat God hem had opgedragen. Was hij niet iemand die Ons prees, dan was hij tot zijn dood in de buik van de vis gebleven. Maar toen hij in moeilijkheden zat riep hij: Er is geen god behalve U, geprezen zij Uw naam! Waarlijk, ik hoor bij de mensen die onrecht doen. Toen antwoordden Wij hem en Wij bevrijdden hem. Wij gooiden hem op de barre kust en hij was ziek. Daarom lieten Wij een pompoenplant over hem heen groeien, zodat hij beter werd. Zo helpen Wij degenen die geloven. Toen stuurden Wij hem naar zijn volk van honderdduizend mensen of meer. En zij geloofden hem. Daarom lieten Wij hen van onze gaven genieten tot een bepaalde tijd.

Had God het gewild, dan waren alle mensen gelovig geworden. Wil jij, Mohammed, ze soms dwingen om te geloven? Niemand zal zonder toestemming van God kunnen geloven. En degenen die niet willen begrijpen zullen gestraft worden.

Dus wacht geduldig op het oordeel van je Heer en wees niet als de vriend van de vis, die riep toen hij in nood was. Had hij geen gunst van zijn Heer gekregen, dan zou hij zeker eenzaam en verlaten op het strand zijn gegooid. Maar de Heer maakte hem tot iemand die goed doet.

* * *

Advertentie