Cursus islam

‘Wat heeft de islam mij te zeggen?’

Door Corien Hoek en Hendrik Jan Bakker

Wanneer de hemel uiteenvalt,
Wanneer de sterren worden verstrooid,
Wanneer de zeeën tot uitbarsting komen,
Wanneer de graven worden omgewoeld,
Zal elke ziel weten wat zij heeft gedaan en wat zij heeft nagelaten.
(Koran, soera Al-Infitaar)

Doelstelling

Om een eigen kritische houding ten opzichte van de islam te kunnen ontwikkelen, onderzoeken we een aantal verschijningsvormen van de islam, haar rol in de wereldontwikkeling en onze eigen beleving daarbij. Dit doen we door kennis te maken met de belangrijkste begrippen en rituelen van de islam, met islamitische kunsten en door het leren onderscheiden van feit en fictie in ‘het islamdebat’.

Inhoud

In de afgelopen twintig jaar is de islam opnieuw een bepalende factor in de wereldontwikkeling geworden. Grote politieke en sociale conflicten spelen zich af met de islam als inzet. Terroristisch geweld gepleegd door moslims geeft velen het gevoel dat de islam de wereldvrede en onze eigen veiligheid bedreigt. Europa wordt overspoeld door islamitische vluchtelingen die onze status quo van binnenuit in gevaar lijken te brengen.

Wie een goed begrip van de idealen van de islam wil krijgen, moet leren om de focus op verschillen tussen islam en christendom, op misstanden in de islamitische wereld en de retoriek van islamitisch extremisme los te laten. Ook moeten we ervoor oppassen om bij onze oordeelsvorming christelijke concepten over religie op de islam te projecteren. Verder is het belangrijk om te onderkennen dat er grote verschillen bestaan in de manieren waarop centrale thema’s uit de Koran in verschillende regio’s en historische perioden in praktijk worden gebracht.

Niet alleen onze benadering is leidend. Iedere deelnemer zal vanuit eigen ervaringen een ander beeld van islam en moslims hebben. Daarom bespreken we aan het begin van de cursus ieders beelden bij de islam en eventuele persoonlijke ervaringen met moslims. De uitkomsten van dit gesprek vormen het vertrekpunt voor onderzoek naar de aannames waarop onze beelden zijn gebaseerd en vervolgens naar de vele verschijningsvormen van de islam en haar plaats in de wereldpolitiek en de Nederlandse samenleving.

We zullen kennismaken met de vijf zuilen van de islam, met de biografie van de profeet Mohammed en met enkele stromingen in de islam. We zullen koranfragmenten bestuderen en leren reciteren. We kijken naar islamitische kunst en beoefenen kalligrafie. Ten slotte zullen we een aantal actuele thema’s uit de islamitische wereld bespreken zoals vrouwenrechten, vrijheid en duurzame ontwikkeling.

Online bronnen

en.qantara.de
www.euro-islam.info
www.tariqramadan.com/english
religionresearch.org/closer
www.greenprophet.com

This photographer is capturing the way Muslims pray in public
Places You’ll Pray is a photo series, which captures the different places Americans Muslims, perform their five daily prayers outside the mosque and home.

“De gematigde islam wordt niet gegijzeld door extremisten”
Abdulwahid van Bommel (71) is een bekende en graag geziene spreker op menig levensbeschouwelijk podium. Toen de Iraanse geestelijke Khomeini in 1989 een fatwa tegen Salman Rushdie uitsprak, voelde Van Bommel zich geroepen om stelling te nemen in het debat dat daarop volgde. … In een tweeluik (hieronder deel 1, deel 2 via deze link) staan we stil bij het persoonlijke levensverhaal van Van Bommel, de stand van zaken in het islamdebat en de zorg die hij heeft voor de nieuwe generatie kinderen.

Abdulwahid van Bommel: “De Koran heeft geen kans gekregen in Nederland”
Van Bommel’s nieuwste project is het schrijven van een Koran voor kinderen. Naar aanleiding hiervan sprak Nieuwwij met hem. In een tweeluik (gisteren deel 1, vandaag deel 2) staan we stil bij het persoonlijke levensverhaal van Van Bommel, de stand van zaken in het islamdebat en de zorg die hij heeft voor de nieuwe generatie kinderen.

Den Islam verstehen
Interview mit dem islamischen Theologen Professor Abdullah Takim
Der Islam wird in heutigen Talkshow-Formaten meist nur noch auf bestimmte Reizwörter hin behandelt und der Dialog scheint auf die politische Dimension begrenzt. Grund genug, dem Gespräch über die eigentlich religiösen und spirituellen Inhalte des Korans mehr Raum zu geben. Jens Heisterkamp sprach mit dem islamischen Theologen Professor Abdullah Takim über Engel, die Überlieferungsgeschichte des Korans und die Bedeutung des jenseitigen Gerichts für die Freiheit des Menschen.

Sufi women break norms by leading sacred song rituals in Tunisia
At the Sidi Belhassen shrine in Tunis, a group of Sufi women demonstrate unity and resilience through their performance of the Hadra ritual

Life of Allamah Muhammad Husayn Tabatabai
This documentary explores the life and works of one Islam’s most prominent scholars in the past century – Allamah Muhammad Husayn Tabatabai علامه سید محمد حسین طباطبائی‎ (1904 – 1981). His popular works include Tafsir al-Mizan, Afsar al-Arba’ah, Bidayat al-Hikmah, and Nihayat al-Hikmah. His contributions to the tafsir (exegisis), falsafah (philosophy) and tareekh (history) have had lasting impacts particularly within the world of Shi’a religious scholarship.

Incest & widow Burning: how much can Muslims stomach?
Over hoe moslims omgingen met gebruiken van minderheden die tegen islamitische wetgeving ingingen.

Machteld van der Zee: ‘Achter islamisering zit een plan’
De islamisering van Europa gaat volgens een bepaalde strategie, geeft Machteld Zee aan in haar boek Heilige Identiteiten dat vandaag verschijnt. ,,Pas als je de kennis bezit, zie je wat er gaande is.”

Recht voor iedereen – Een bespreking van de boeken van Machteld Zee over Britse shariaraden
Hoe richten we de instituties in onze samenleving zo in dat deze kunnen om gaan met het toenemende pluralisme in de samenleving? Hoe kunnen deze instituties, inclusief het seculiere en religieuze middenveld, de verschillende ideeën over wat een goed leven is accommoderen? Hoe en waar dient een grens getrokken te worden?

Don’t Blame ‘Wahhabism’ for terrorism
The word “Wahhabism” has become a boogeyman in the West, deemed responsible for the radicalization of Muslims around the world. And since Wahhabism is a strain of Islam that has its origins in the Arabian Peninsula and is the dominant religious doctrine of Saudi Arabia, that country is often viewed as the prime culprit in the propagation of violent extremism.

Revisioning Sufism Part 1: The central place of mysticism within Islam
One of the most misunderstood aspects of Islam today is the role and place of Islamic mysticism within the broader tradition. When ‘Sufism’ is mentioned in popular literature, documentaries, news items or tourist guides, it’s described as a more tolerant, open and free branch of Islam which is frowned upon by mainstream Islam because it’s rife with poetry, music, dance and trance. it shows a complete lack of comprehension when it comes to Islamic mysticism. The typical descriptions are full of misunderstandings and the conclusions they lead to are in great need of nuance.

Revisioning Sufism Part 2: How the norm shifted
Those who have a deeper look at the realities of Islamic mysticism will see how ‘Sufism’ isn’t a ‘separate branch’ at all (as is often claimed), but is in fact a very central aspect of the broader Islamic tradition and why it should rather be seen as ‘normative Islam’. Sadly enough however, one cannot deny the fact that the varied mystical expressions of Islam were far more prominently present before than they are today and once can easily notice a strong opposition towards ‘Sufism’ in many Islamic environments.

Restoring the world’s oldest library
The ancient al-Qarawiyyin Library in Fez isn’t just the oldest library in Africa. Founded in 859, it’s the oldest working library in the world, holding ancient manuscripts that date as far back as 12 centuries.

Video: The world’s oldest university and library was created by a Muslim woman

Hima: The Middle East’s Tradition of Environmental Protection
Hima, practised for over 14,000 years in the Arabian Peninsula, is believed to be the most widespread system of traditional conservation in the Middle East, and perhaps the entire earth.

Great Examples Of ‘Hima’ Or Protected Areas In The Middle East
Though the practice of establishing Himas to protect nature had previously declined, the Middle East is currently witnessing a resurgence of this ancient tradition.

HIMA – A Traditional Arabian Conservation Concept Modernised
The traditional Middle Eastern concept of Hima, which means a protected area, has been explored and modernised as a type of sustainable development system under a new Hima Initiative.

Filmpje verspreiding wereldreligies

Filmpje verspreiding islam

Advertentie