Ecologie

door abubakkernl

Allah (swt) heeft de mens aangesteld als chaliefa (rentmeester, plaatsvervanger) over de aarde met alles wat daarop en daarin is. Met andere woorden, Hij heeft de aarde aan onze zorg toevertrouwd. Daarbij past dat wij zorgvuldig met het milieu omgaan, dus zorgen voor zo min mogelijk vervuiling, zuinig zijn met energiebronnen, liefde tonen voor de planten en de dieren.

Als moslim trek ik daaruit de conclusie dat wij ons sterk zouden moeten maken voor zaken als biologische landbouw en veeteelt, omdat landbouw die gebruik maakt van chemische bestrijdingsmiddelen en pesticiden het natuurlijk evenwicht verstoort (ook aan genetische modificatie kleven allerlei, grotendeels nog onbekende, gevaren) en in de bio-industrie het welzijn van dieren in het gunstigste geval een bijkomende factor is. Nog onlangs is uit onderzoek gebleken dat bij het transporteren van levend slachtvee van de ene kant van Europa naar de andere kant vele dieren bezwijken of gewond raken.

Ook het gebruik van alternatieve energiebronnen als wind, water en zon zou door moslims gestimuleerd moeten worden omdat fossiele energiebronnen eindig zijn en bij verbranding CO2 vrijkomt, wat zorgt voor afbraak van de ozonlaag en door luchtvervuiling bijdraagt aan een slechte gezondheid van planten, dieren en mensen.

Ik zou jullie daarom willen oproepen eens na te denken over het kopen van biologische groente en vlees en het overstappen op schone electriciteit. Biologische groenten zijn duurder dan gangbare, maar op boerenmarkten valt de prijs mee. Ook zijn er bij veel natuurvoedingswinkels groente-abonnementen te verkrijgen, die goedkoper zijn dan het kopen van losse groenten. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.bionext.nl. Halal geslacht biologisch vlees is bij mijn weten in Nederland nog niet op de markt, maar als er genoeg moslims zijn die hier belangstelling voor hebben zouden er met biologische slagerijen afspraken gemaakt kunnen worden. Nog beter zou het zijn als islamitische slagerijen hun slachtvee bij biologische boeren zouden willen inkopen.

Tenslotte raad ik ik jullie aan te overwegen om op schone electriciteit over te stappen. Bij veel energiebedrijven kan dat zonder extra kosten en enkele bedrijven die zich uitsluitend met de distributie van schone electriciteit bezighouden hebben zelfs lagere prijzen, bijvoorbeeld Greenchoice (www.greenchoice.nl) of Your Energy (www.yourenergy.nl) Meer bedrijven zijn te vinden op www.energie.nl en uitgebreide achtergrondinformatie vind je op www.greenprices.nl Daar kun je ook een prijsvergelijking met je huidige energiebedrijf laten berekenen.

Advertentie