De diepere waarde van vasten

door abubakkernl

Dinsdag, voor sommigen woensdag, wordt de maand ramadan afgesloten met het suikerfeest, officieel ‘eid-al-fitr’ (feest van de puurheid o.i.d.). Dat heeft geen bijzondere spirituele waarde. Het is de feestelijke afsluiting van de vastentijd die gevierd wordt met een extra gebed in de moskee voor het hele gezin, gevolgd door familiebezoek en veel lekker eten.

Vanuit esoterisch oogpunt veel belangrijker is de laylat-ul-qadr, de nacht van het lot, die een dezer dagen beleefd kan worden. Ramadan heeft zowel iets van advent als van de veertigdagentijd. De vastentijd (ramadan is de naam van de maand, het vasten heet sawm) is een periode van verwachting waarin je naar deze heilige nacht toeleeft. Zij is verborgen in de laatste vijf oneven nachten van de maand. Meestal wordt aangenomen dat het de 27e is.

De laylat-ul-qadr is in historische zin de nacht dat God de Koran in de onderste hemel deponeerde, niet de Koran die Mohammed geopenbaard kreeg, maar het ‘moederboek’, de lauh-al-mahfouz, het wereldgeheugen dat Rudolf Steiner de akashakroniek noemde. Mohammed kon daar zelf niet in schouwen, maar kreeg daaruit passende boodschappen geopenbaard door de engel Gabriël. Daarom was hij ook profeet.

Nu het kali juga, het duistere tijdperk (antroposofen weten wat ik bedoel), voorbij is, is ieder mens in potentie in staat in de akashakroniek te schouwen. Daarom hebben we ook geen profeten meer nodig. Door de spirituele voorbereiding tijdens het vasten, waaronder het waken in de moskee gedurende de laatste tien nachten, beleven veel moslims tijdens één van die nachten een spirituele ervaring. Wellicht hebben ze dan even toegang tot een stukje akashakroniek dat hun eigen lot aangaat. De laylat-ul-qadr kan voor verschillende mensen in een andere nacht vallen. Er wordt verteld dat engelen in deze nacht in groten getale op aarde neerdalen en dat je zonden vergeven worden als je daarom vraagt en oprecht berouw toont.

Voor kinderen is het vasten gedurende Ramadan een belangrijk overgangsritueel op weg naar volwassenheid. Hoewel het vasten pas verplicht wordt met het intreden van de geslachtsrijpheid, willen kleine kinderen vaak dolgraag meedoen met dit ‘spel’ voor volwassenen.

Wie hier in de klas aandacht aan wil besteden, zou een verhaal kunnen vertellen over verwachting en de vervulling daarvan, wellicht iets met een tocht door de woestijn, een droom en een oase die bereikt wordt. (Ik moet ineens denken aan De kleine prins!) Zoek naar een driedeling in het verhaal. De vastentijd wordt verdeeld in drie maal tien dagen. Wie werkelijk vast, ervaart daarin een spirituele verdieping in drie fasen. En geef de kinderen dadels te eten! Een bijzondere lekkernij is dadels in chocolade. Die zou je zelfs met kinderen kunnen maken.

Advertentie