Islam op het werk

door abubakkernl

Het onderstaande is een stukje dat ik in het najaar van 2000 voor de afdeling human resources en mijn toekomstige collegae schreef bij mijn indiensttreding bij het bedrijf waar ik nu nog steeds met plezier werk. Wellicht kan het van nut zijn voor degenen die worstelen met de vraag hoe zij hun werkgever over de consequenties van hun geloof moeten inlichten.

De islam is – in tegenstelling tot wat de media vaak doen geloven – een bijzonder vredelievende en naar harmonie strevende godsdienst. In Nederland is de islam met bijna een miljoen moslims inmiddels de tweede godsdienst.

Omdat de islam zich niet alleen op bepaalde dagen manifesteert, zoals het Christendom op zondag, maar een geloof is waar je dagelijks actief mee bezig dient te zijn, is het onvermijdelijk dat de collegae van een belijdend moslim hier vroeg of laat mee geconfronteerd worden.

Om verwarring te voorkomen en om begrip te vragen voor mijn overtuiging volgt hieronder een overzicht van enkele verplichtingen die de islam stelt en die consequenties hebben voor mijn functioneren op het werk.

  • Vijf dagelijkse gebeden waarvan er maximaal twee binnen kantooruren vallen. Het middaggebed kan vanaf ongeveer 1 uur (zomertijd 2 uur) gedaan worden en het namiddaggebed op z’n vroegst vanaf 3 uur (wintertijd), afhankelijk van de tijd van zonsondergang. Voor het uitvoeren van deze gebeden is in principe geen speciale ruimte vereist. Een lege kamer of een (nette) bergruimte voldoen uitstekend.
  • Het vrijdagsgebed duurt ongeveer van 13.00 tot 13.30 uur (zomertijd 14.00 tot 14.30) en kan in de dichtstbijzijnde moskee gevolgd worden. Dit houdt in dat ik van 12.45 tot 13.45 (zomertijd 13.45 tot 14.45) afwezig zal zijn. Mochten er een keer spoedeisende werkzaamheden zijn dan krijgen die wat mij betreft voorrang.
  • De vastentijd (Ramadhan) zal dit jaar van 27 november t/m 26 december duren. I.v.m. het volgen van de maankalender valt Ramadhan ieder jaar 10 à 11 dagen eerder. Vasten betekent in de islam o.a. niet eten en drinken vanaf de dageraad tot zonsondergang. Daardoor is het mogelijk dat ik in de loop van de dag extra vermoeid en makkelijker geïrriteerd raak. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat ik besluit om gedurende die periode enkele uren eerder naar huis te gaan, uiteraard in overleg. Eid al-Fitr (suikerfeest), dat de periode van vasten afsluit, valt dit jaar op 27 december. Op die dag neem ik graag een vrije dag op vanwege het feestgebed en eventueel familiebezoek. Begin en einde van Ramadhan worden bepaald door het verschijnen van de nieuwe maan, vandaar dat de gegeven data onder voorbehoud zijn.
  • Eid al-Adha (offerfeest) is de gedenkdag van het offer van Abraham en wordt gevierd met een extra ochtendgebed en eventueel het slachten van offerdieren. Dit vindt ongeveer 2 ½ maand na Eid al-Fitr plaats. Hiervoor zou ik in overleg ook en (gedeeltelijk) vrije dag willen opnemen.

In concreto betekent dit het volgende:

  • 1 à 2 keer per dag een korte gebedspauze (ca. 5 minuten per keer)
  • Op vrijdagen afwezigheid van 12.45 – 13.45 (zomertijd 13.45 – 14.45)
  • Tijdens Ramadhan eventueel korter werken en een snipperdag op Eid al-Fitr
  • Een snipperdag op Eid al-Adha

Ik zou het bijzonder op prijs stellen als mijn collegae rekening willen houden met het bovengenoemde. De islam kent geen zending en ik zal dus niemand ongevraagd proberen over te halen tot mijn geloof. Ik ben echter altijd bereid om eventuele vragen naar beste weten te beantwoorden.

Advertentie