Over de schepping

door abubakkernl

Allah is licht/straling. In het begin is Allah alleen. Hij schept de engelen (malaikah) uit licht. Dan schept hij Iblis en de djinn uit vuur. Zij leven in het paradijs.

Dan schept Allah Adam uit zand, water, vuur en lucht. Eerst wordt Adam gevormd, dan blaast Allah de ziel in, het licht van Allah. Man en vrouw worden uit Adam gevormd. De Engelen buigen zich – op bevel van Allah – voor Adam, maar Iblis weigert dit. Hoe kan hij, een wezen van licht, buigen voor een wezen gemaakt uit stinkende aarde?

Allah stuurt Iblis naar de hel. Iblis stemt toe, maar vraagt tijd om de kinderen van Adam te verleiden. Die tijd geeft Allah hem. (Van nu af wordt Iblis Syaithan genoemd.)

De godsdienst van Allah is de Islam, die Allah heeft geleerd aan Adam en Eva. Zij mogen alles eten, behalve de vruchten van één boom. Adam en Eva volgen Syaithan, die hen aanraadt ervan te eten.

Allah stuurt Adam en Eva naar de aarde. De djinn zijn onzichtbaar voor de mens, net als Iblis, de engelen en Allah zelf. Maar onder de djinn zijn mannen en vrouwen, gelovigen en ongelovigen.

De engelen en Syaithan kunnen slechts zichbaar worden in de gedaante van een mens. Alle wezens zijn geschapen om Allah te gehoorzamen, maar de mensen en de djinn hebben de keuze gekregen dit niet te doen en zullen op de Laatste Dag verantwoording voor hun keuzes moeten afleggen.

Alles op aarde, zowel levende wezens als dode dingen, heeft zijn engelen. De engelen hebben allen hun eigen specifieke taak. Mikhaïl (Michael) is verantwoordelijk voor rizqi (voedsel, wind, regen, etc.). Djibriel (Gabriël) zorgt voor hidayah (leiding), wahyu (openbaring) en ilham (inspiratie).

Ieder mens heeft twee engelen, Raqib die aan zijn rechter zijde staat en de goede voornemens en daden noteert, en Atib aan zijn linker zijde die de slechte daden noteert. Een goed voornemen wordt al beloond terwijl een slecht voornemen pas wordt genoteerd als het daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

(Samenvatting van een lezing door Sjeich Abu Bakar Abdullah, verbonden aan de Istiqlal Moskee te Jakarta, Voorburg, oktober 1998)

Advertentie