Het huwelijk en de positie van de vrouw

door abubakkernl

Het huwelijk en het gezinsleven hebben een belangrijke plaats in de moslimgemeenschap. Het huwelijk moet op liefde en begrip voor elkaar gebaseerd zijn en wordt als de beste voorwaarde voor de opvoeding van gezonde kinderen beschouwd.

Partnerkeuze

Hoewel het de taak van de ouders is om een geschikte partner voor hun kinderen te zoeken, mag een meisje volgens islamitisch recht niet gedwongen worden met iemand te trouwen zonder dat zij het ermee eens is. Een meisje kwam eens bij Muhammad en zei dat haar vader haar gedwongen had te trouwen zonder haar te vragen wat zij ervan vond. Muhammad gaf haar de keuze om het huwelijk alsnog te accepteren of het ongeldig te verklaren.

Een geschikte partner is in de eerste plaats iemand met een goed geloof – niet iemand die mooi of rijk is of uit een invloedrijke familie komt, want schoonheid, rijkdom en aanzien zijn meestal maar van korte duur.

Bruidsschat

Het is verplicht dat een man zijn vrouw bij het huwelijk als blijk van waardering en verzekering voor de toekomst een bruidsschat geeft. Dat kan in de vorm van geld of sieraden of een Koran; alles is mogelijk. Het moet in overeenstemming zijn met zijn financiële mogelijkheden en met de wensen van zijn verloofde. In de tijd van Muhammad was er iemand die helemaal niets had om aan zijn vrouw te geven. Muhammad heeft toen gezegd dat het voor hem voldoende was om zijn vrouw de Koranverzen te leren die hij uit het hoofd kende.

Het is niet de bedoeling dat de man zijn vrouw van haar familie moet kopen, zoals in sommige landen gebruikelijk is, of dat de vrouw een bruidsschat meebrengt. Wat de man aan zijn vrouw geeft, is een cadeau voor haar en voor niemand anders.

Rechten en plichten

Een man is verplicht zijn vrouw van voedsel en kleding te voorzien en van een dak boven haar hoofd. Ook als de vrouw een eigen inkomen heeft blijft dit volgens de klassieke sjaria zijn plicht, hoewel zij natuurlijk wel kan aanbieden mee te betalen aan het huishouden. De man is ook volledig verantwoordelijk voor het levensonderhoud en het onderwijs van zijn kinderen, ook na een eventuele scheiding. Als een man één van deze verplichtingen niet nakomt heeft een vrouw het recht om een echtscheiding aan te vragen. Dat heeft ze ook als haar man langer dan een jaar weg is zonder haar te laten weten waar hij is, als hij haar mishandelt en als hij zonder haar instemming een tweede vrouw neemt.

Het is niet waar dat de Koran vrouwen opdraagt gehoorzaam te zijn aan hun man. Het gezinsleven moet harmonisch zijn en een man moet zijn vrouw altijd raadplegen in zaken die belangrijk zijn voor het gezin en de kinderen. Het is meer zo dat de man de eindverantwoordelijke is voor het gezinsleven. Dit betekent niet dat een man zijn vrouw alles maar mag opdragen en als een dictator over zijn gezin mag heersen. Een vrouw mag haar man in geen geval gehoorzamen als hij haar dwingt iets te doen dat tegen de regels van de islam ingaat.

Echtscheiding

Echtscheiding is in de Islam toegestaan, maar Muhammad heeft gezegd dat het de meest verafschuwde maatregel is die door Allah is toegestaan. Pas als alle verzoeningspogingen op niets zijn uitgelopen, mag een echtscheiding worden uitgesproken. Het is dus niet zo dat een man zijn vrouw zomaar kan verstoten als hij genoeg van haar heeft en dat een vrouw mishandeling e.d. maar moet accepteren. In veel islamitische landen is dit helaas nog steeds het geval en daaruit blijkt hoe hardnekkig oude gebruiken of het mannelijk egoïsme daar nog zijn.

Celibaat

Celibaat is in de islam niet toegestaan omdat dit tegen het natuurlijke verlangen van de mens naar een partner en een gezin ingaat. God heeft de mens een partner gegeven om tot rust te komen en zijn seksuele verlangens op een veilige manier te bevredigen. Zonder partner wordt de geest onrustig en het onderdrukken van seksuele verlangens kan tot asociaal gedrag leiden. Er wordt wel gezegd dat je ongetrouwd in een klooster of in de eenzaamheid beter tot God kunt komen, maar de islam vindt het beter om de eisen van de ziel en de eisen van het lichaam met elkaar in evenwicht te brengen, dan je eenzijdig aan devotie te wijden.

Advertentie