De vijf zuilen van aanbidding

door abubakkernl

De geloofsbelijdenis

Muhammad heeft gezegd dat ieder mens als moslim geboren wordt, maar dat ouders het geloof van hun kinderen bepalen.

Kinderen van moslim-ouders worden moslim bij hun geboorte doordat de vader hun de geloofsbelijdenis in het oor fluistert, maar pas als zij de puberteit hebben bereikt (ergens tussen hun twaalfde en vijftiende jaar) moeten zij het gebed verrichten en aan de andere verplichtingen voldoen, of dat op z’n minst proberen.

Om moslim te worden hoef je maar twee zinnen uit te spreken in het bijzijn van twee betrouwbare moslims. Die zinnen zijn: Asjhadu alla ilaha il Allah. Asjhadu anna Muhammadar rasulullah. (Ik getuig dat er geen god is naast Allah. Ik getuig dat Muhammad zijn boodschapper is.)

Het is natuurlijk wel noodzakelijk dat je weet wat dit inhoudt en wat de consequenties zijn. Dit betekent dat je gelooft aan Allah als enige god; aan het bestaan van de engelen; aan het profeetschap van Muhammad en de Koran; aan de andere profeten en hun heilige boeken en aan de komst van de Laatste Dag (de vijf zuilen van het geloof). Het betekent ook dat je de islam in zijn geheel accepteert, ook datgene wat moeilijk voor je is, en dat je niet vindt dat bepaalde onderdelen op jou niet van toepassing zijn. Het is niet nodig dat je al alles van de islam afweet en dat je de verplichte gebeden al kunt verrichten. Het is wel van belang dat je je best doet om zoveel mogelijk te leren nadat je moslim geworden bent.

De vijf dagelijkse gebeden

Iedere volwassen moslim moet vijf maal per dag op vastgestelde tijden een gebed verrichten om Allah en zijn geloof te gedenken. Daarvoor moeten wij ons eerst volgens bepaalde voorschriften wassen en moet de plaats waar het gebed gedaan wordt schoon zijn. Het gebed moet in de richting van Mekka verricht worden, w??r je je ook op aarde bevindt. Ook mensen die te oud of te ziek zijn om te staan en te knielen moeten de gebeden verrichten, maar zij mogen dat zittend of zelfs liggend doen want de islam is er niet op uit om het de mensen moeilijk te maken. Op vrijdag is er een speciaal gebed in de moskee dat voor iedere gezonde man verplicht is. Een belangrijk onderdeel van dat gebed is een preek waarin allerhande zaken over geloof en actuele gebeurtenissen kunnen worden behandeld. Vrouwen mogen ook naar de moskee, maar het is niet verplicht.

Het vasten

Iedere volwassen moslim moet tenminste één maand per jaar, in de maand Ramadhan, vasten. Dat wil zeggen dat wij vanaf de dageraad (niet de zonsopkomst) tot de zonsondergang niet eten, drinken en geen seksuele gemeenschap hebben. Vlak voor de dageraad ontbijten wij en direct na zonsondergang eten wij iets zoetigs en drinken wij een glas water. Dan verrichten wij het gebed van de zonsondergang en daarna mogen we eten. Veel mensen gaan ‘s-avonds naar de moskee om extra gebeden te verrichten. De eerste dag van de volgende maand is de Eid al Fitr (Idul Fitri, Baina Cekr, suikerfeest). Wij vieren feest omdat wij het vasten hebben volbracht en bezoeken onze ouders en andere respectabele mensen. Rijke mensen geven de armen eten voor een feestmaal. De vastentijd begint ieder jaar tien of elf dagen eerder omdat de islamitische kalender de maanstand volgt.

Armenbelasting

Mensen die meer hebben dan ze voor hun dagelijks leven nodig hebben, zoals spaargeld, goud, een extra huis, zijn verplicht om ieder jaar iets daarvan aan arme moslims te geven. Boeren moeten een deel van hun oogst afstaan en handelaren moeten een percentage over de waarde van hun voorraad betalen. Dat moeten zij zelf naar eer en geweten berekenen; alleen Allah beoordeelt of zij eerlijk zijn. Daarnaast is het aanbevolen om regelmatig aalmoezen te geven.

De bedevaart

De bedevaart naar Mekka is verplicht voor alle gezonde, volwassen moslims die over voldoende geld beschikken. Voor mensen die om gezondheidsredenen niet kunnen gaan, of niet genoeg geld hebben, is het geen verplichting.

De bedevaart bestaat uit twee delen: oemra en hadj. De oemra kan ook los worden uitgevoerd en is niet tijdgebonden. De hadj kan alleen worden uitgevoerd van de 8e tot de 12e dag van de hadjmaand (dzoel hidja)

Oemra

Direct bij aankomst in Mekka ga je naar de moskee en loop je zeven rondjes om de ka’ba (de kubus die het hart van de moskee in Mekka vormt, ook wel het huis van God genoemd). Dit wordt tawaaf genoemd. Daarbij kus je als het mogelijk is de zwarte steen die in een van de hoeken van de ka’ba is ingemetseld. Tijdens het lopen lofprijs je God, vraag je om vergeving voor gemaakte fouten en kun je wensen doen. Daarna loop je zeven keer heen en weer tussen de twee heuvels Safa en Marwa (die nu ook in het moskeecomplex zijn opgenomen) als herinnering aan het feit dat Hadjar (Hagar) daar heen en weer liep om water te zoeken voor zichzelf en haar zoon Ismaïl, nadat Ibrahim hen in de woestijn had achtergelaten. (Intussen ontsprong er een bron aan de voeten van Ismaïl, de bron Zam Zam, die nog steeds water levert.) Dit heet Saï. Als je daarmee klaar bent laat je je haar knippen of scheren.

Hadj

Op dag 1 (8 dzoel hidja, in 2005 18 januari) trek je de speciale hadjkleding aan en ga je naar Mina, een plaatsje op ca. 1 uur loopafstand van Mekka om te overnachten in een tentenkamp.

Op dag 2 naar Arafa, een woestijnvlakte daar vlakbij, om er de hele middag in contemplatie te verblijven. Wensen die daar worden geuit zullen gegarandeerd in vervulling gaan. Dit is het belangrijkste onderdeel van de hadj – voor alle andere onderdelen bestaat er een vorm van compensatie, maar als je dit heb gemist moet je de hadj over doen. Na zonsondergang naar Moezdalifa om steentjes te zoeken en er te overnachten – op de grond onder de blote hemel, zowel rijk als arm.

Op dag 3 terug naar Mina om zeven steentjes naar de djoemra aqaba te gooien. Dat is een van de drie zuilen die zijn opgericht op de plaatsen waar de duivel Ibrahim heeft verzocht niet te gehoorzamen aan Gods gebod om zijn zoon te offeren. De hadjkleding kan daarna uit. Daarna terug naar Mekka om dezelfde rituelen te verrichten die bij de oemra beschreven zijn.

Op dag 4, 5 en eventueel 6 blijf je in Mina om naar alle drie de zuilen zeven steentjes te gooien.

Bij vertrek uit Mekka loop je nogmaals zeven rondjes om de ka’ba bij wijze van afscheid.

Advertentie