Enkele misverstanden

door abubakkernl

Moslims onderdrukken hun vrouwen

Vrouwen in de islamitische wereld lijken in vergelijking met hun tegenwoordige positie in westerse landen achtergesteld en de praktijk in veel islamitische landen bevestigt dat beeld helaas. Maar als we kijken naar wat er in de Koran en in de Sunnah over vrouwen gezegd wordt, blijkt dat de islam veertienhonderd jaar geleden al regels had voor veel zaken die in het westen pas in de afgelopen honderd jaar zijn verbeterd. Vrouwen hebben bijvoorbeeld erfrecht, wat in Nederland pas in 1927 is ingevoerd. Tot in de jaren vijftig hadden vrouwen in Nederland niet het recht om zelfstandig financiële transacties aan te gaan, wat in de islam wel het geval is. Een meisje mag volgens de islam niet tegen haar zin worden uitgehuwelijkt, wat in Europa tot ver in de negentiende eeuw gebruikelijk was. Een vrouw heeft bij het huwelijk recht op een bruidsschat, terwijl zij in veel culturen van haar ouders gekocht moet worden, of haar ouders moeten een bruidsschat aan de man betalen.

Waarom erven vrouwen de helft minder dan mannen?

Als we kijken naar de financiële verplichtingen van mannen en vrouwen blijkt het volgende:

  • De islam kent geen huwelijk in gemeenschap van goederen, dus beide partners beschikken over hun eigen geld.
  • Vrouwen hebben in de eerste plaats de taak om voor het huishouden te zorgen, maar daarnaast hebben zij het recht om buitenshuis te werken. Mannen moeten hun vrouw overigens bij het huishouden helpen als zij daarom vraagt.
  • Mannen hebben de plicht hun vrouw en kinderen te voeden, te kleden en te huisvesten. Dat wil zeggen dat zij van hun inkomen voldoende levensmiddelen en kleding voor hun gezin moeten kopen en dat zij moeten zorgen voor een huis dat groot genoeg is.
  • Als een vrouw werkt, is zij niet verplicht om haar inkomen aan het huishouden te besteden, zelfs als haar inkomen hoger zou zijn dan dat van haar man.
  • Als de vader van een gezin sterft, zijn de zoons verplicht om hun moeder en ongetrouwde zusters te onderhouden.

Hieruit volgt dat een vrouw het geld dat zij verdient of erft helemaal zelf mag houden, maar dat een man van dat geld niet alleen voor zichzelf moet zorgen, maar ook voor zijn vrouw, kinderen en eventueel voor zijn zusters. Is het dan niet redelijk dat mannen meer erven dan vrouwen? Het is goed er hierbij aan te denken dat vrouwen tot in de twintigste eeuw in de westerse landen géén recht op een erfenis hadden.

Bij seks buiten het huwelijk wordt de vrouw gestraft en gaat de man vrijuit

In Trouw van 4 april 2000 stond een artikel over hervorming van de familiewet in Marokko. Daarin werd als voorbeeld genoemd dat ongehuwde meisjes nu niet naar het ziekenhuis durven voor een bevalling omdat ze dan gevangenisstraf krijgen voor overspel. Helaas is dat de praktijk in veel islamitische landen. Maar het feit dat ongehuwde moeders gestraft worden en de verwekkers van de kinderen vrijuit gaan is niet op de Koran terug te voeren. Daar wordt gesteld dat overspel voor vrouwen én mannen verboden is. Als de Marokkaanse wet mannen voortrekt bewijst dat, dat die wet niet op de Koran is gebaseerd. Daarin staat dat de overspelige man en de overspelige vrouw gestraft moeten worden met honderd zweepslagen. Het moet echter absoluut zeker zijn dat er overspel is gepleegd en daarvoor zijn vier getuigen nodig die het stel op heterdaad hebben betrapt! Op een valse beshuldiging van overspel staat een straf van tachtig zweepslagen. Het is dus niet makkelijk om overspel te bewijzen en je moet voorzichtig zijn met het vals beschuldigen van iemand. In de Koran staat ook dat op overspel de doodstraf staat, maar door alle moslimgeleerden is verklaard dat die bepaling niet meer geldig is, omdat de bepaling van de zweepslagen later is geopenbaard.

De islam is intolerant tegenover andere godsdiensten

In veel islamitische landen is dat helaas het geval, net zoals in veel niet-islamitische landen. Toch benadrukt de Koran vrijheid van godsdienst. Niemand mag onder dwang bekeerd worden en aanhangers van andere godsdiensten hebben het recht om hun godsdienst in praktijk te brengen zolang zij geen bedreiging voor de islam vormen. Moslims zijn zelfs verplicht om kerken, synagogen en tempels te eerbiedigen en te beschermen. Het Saudische koningshuis lapt deze verplichtingen aan zijn laars.

Moslims vormen met hun djihaad een bedreiging voor de westerse wereld

Djihaad betekent inspanning, meer specifiek ‘inspanning op de weg van God’. Als daar aanleiding toe is, betekent het ook gewapende strijd. Maar belangrijker is de “strijd” tegen ons egoïsme. Het westen legt teveel nadruk op het begrip ‘heilige oorlog’, overigens een westers begrip uit de tijd van de kruistochten.

Een moslim heeft het recht om te doden als zijn leven of de vrije uitoefening van zijn geloof bedreigd wordt. Het doden van iemand om andere redenen is moord en wordt dienovereenkomstig bestraft. Allerlei groeperingen binnen de islam gebruiken helaas geweld om politieke of privé-doelen te verwezenlijken. Dit is vergelijkbaar met terroristische acties van ETA en IRA en van sommige religieuze sekten.

Een mooie definitie van djihaad vond ik bij een christelijke schrijver: “De strijd met het boze moet een keer, vroeg of laat, maar vooral in jezelf uitgevochten worden. Wee degene, die de strijd met het boze alleen maar buiten zich plaatst. Pas wanneer je de strijd verinnerlijkt, wanneer je de strijd met jezelf aangaat, vindt niet alleen het boze zijn rechtmatige plaats, maar ook het strijdtoneel. De strijd hoort zich in onszelf af te spelen, met hulp van hogere krachten. En zolang die zich in onszelf afspeelt, hoeft hij niet buiten ons te ontbranden. Dit is het geheim van het voorkómen van conflicten en oorlogen. Zolang we met onszelf strijden, kunnen we een deel van het boze zijn rechtmatige plaats geven, vooral in onze eigen ontwikkeling en op de eigen inwijdingsweg.” (Bastiaan Baan in zijn boek Oude en nieuwe mysteriën)

Advertentie