De imaam

door abubakkernl

Een imaam is een voorganger in het gebed. Iedereen die in staat is het gebed te leiden en delen van de Koran kan reciteren, kan als imaam optreden. Als een groep moslims bij elkaar komt, wordt vaak de oudste, degene met de beste kennis van de Koran of de meest wijze uitgekozen om het gebed te leiden. Een imaam hoeft dus geen speciale opleiding gevolgd te hebben. In een gezin is de vader meestal de imaam. De meeste moslims gaan ervan uit dat een vrouw alleen imaam kan zijn voor vrouwen, maar daar lijkt verandering in te komen.

In een aantal landen bestaan wel imaamopleidingen, bijvoorbeeld in Marokko en Turkije, en worden er in moskeeën vaste imaams aangesteld. In Turkije zijn imaams zelfs ambtenaren die hun salaris van het Ministerie van Godsdienst ontvangen en voor hun preken de richtlijnen van de overheid moeten volgen. Zij hebben dus een beperkte vrijheid van meningsuiting.

In de meest Nederlandse moskeeën zijn vaste imaams aangesteld die van de moskeevereniging een salaris ontvangen. Naast het leiden van de vijf dagelijkse gebeden hebben ze allerlei taken op het gebied van geestelijke verzorging zoals zieken bezoeken, raad geven bij problemen en koranles geven. Meestal hebben zij een algemene islamopleiding gevolgd in een moslimland. De (Indonesische) imaams van mijn moskee hebben in Bagdad een hogere islamstudie gevolgd, maar zijn niet in dienst van de moskee. Zij doen dit als vrijwilligerswerk naast een ‘gewone’ baan bij een Nederlands bedrijf.

Sjiitische imaams hebben wel een formele status, want zij kennen een geestelijke hiërarchie die vergelijkbaar is met de katholieke kerk. Helemaal bovenaan staat de Ayatollah (Teken van Allah), die zowel geestelijk als werelds leider is. De sjiitische imaam is dus een beetje vergelijkbaar met een katholieke priester.

* * *

Advertentie